Vieme to robiť aj vo veľkom. Pri každom projekte vychádame z podkladov projektovej dokumentácie, ktorej venujeme značnú časť prípravy pred začatím výrobných prác. V konkrétnych prípadoch je súčasťou naších služieb aj statický posudok, nadrozmerná preprava, montáž za pomoci horolezcov, žeriavu či vrtuľníka.