Sme zvyknutí na spoluprácu s mnohými zainteresovanými stranami, ako napr. s architektmi, pre ktorých sme schopní pretaviť ich „vzdušné zámky“ do reálnych hmatateľných výrobkov